بازدید مدیر کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از اتاق های بازسازی شده هتل هما تهران

بازدید مدیر کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از اتاق های بازسازی شده هتل هما تهران

news Image

بازدید مدیر کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از اتاق های بازسازی شده هتل هما تهران

1397/02/28

مدیر کل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، در حاشیه سمینار گردشگری ایران و اسپانیا که در سالن زمرد برگزار شد، از اتاق های تازه بازسازی شده هتل هما تهران نیز بازدید کرد.

بزرگ نیا در این بازدید که به همراهی تنی چند از مدیران و بزرگان گردشگری بود، از روند پیشرفت کار و همچنین تغییرات و امکانات متعددی که در این اتاق ها لحاظ شده آگاهی یافت و خاطر نشان کرد که این حرکت مثبت در بازسازی همچنان ادامه داشته باشد. لازم به ذکر است برنامه بازسازی 4 طبقه دوم نیز در دستور کار هتل برای نیمه دوم سال 97 وجود دارد.

>